Roman
Rakowski

Katedra filozofie
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Roman Rakowski je odborným asistentem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém bádání se zaobírá politickou filozofií a filozofií technologií. V rámci analýzy nových technologií využívá obzvláště východiska kritické teorie. Částečně se také věnuje problematice průmyslu 4.0 a s ním spojené tvorbě politik.

Hudba, ideologie a svoboda bezmocných

5.
Svoboda slova
2023

Roman Rakowski je odborným asistentem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svých dosavadních studiích se věnoval teoriím Waltera Benjamina, Guye Deborda a Rolanda Barthese. Obecně navazuje na Jamesonův dialektický kriticismus, který užívá k analýze současné kultury (kinematografie a pop-artu). V současné době se věnuje politické filozofii a filozofii technologií.

Nové technologie a přístupy kritického myšlení

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Současný produkční způsob přesouvá své působení z materiálního světa do světa virtuálního, v němž dochází k tzv. „datifikaci“ univerza, a následně ke komodifikaci těchto dat. Bowlesova teorie z knihy Etika budoucnosti, poukazuje na mýtus technologické neutrality – už v samotném designu je zakódovaná určitá ideologie, která má zkreslit naše užívání. Nové technologie se navíc záměrně vyhýbají společenské smlouvě.