Roman
Šír

Roman Šír je státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou a doktorand na katedře Teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se především vztahem práva a morálky.

Potlačování netolerance v trestním právu

5.
Svoboda slova
2023

Aby člověk, který šíří nenávist či závadnou ideologii dokázal nahlédnout na závadnost svého jednání, musí si nejprve uvědomit, jak jeho jednání působí na adresáty, což může být pro člověka patřícího celý život k majoritě, bez zkušenosti s tím, jak se cítí oběť trestné činnosti, velký problém. Podle tzv. paradoxu tolerance platí, že poskytneme-li neomezenou toleranci i těm, kteří jsou k ostatním netolerantní, pak budou tolerantní zničeni a s nimi zanikne i tolerance ve společnosti. To je jedním z důvodů, proč se demokracie musí umět bránit před netolerancí.