Romana
Jungwirth
Březovská

Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky

Oddělení sociálně-ekologické analýzy na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe

Romana Jungwirth Březovská je analytička Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na globální klimatická vyjednávání, klimatickou bezpečnost, klimatickou diplomacii a spravedlivou odolnost (včetně genderové nerovnosti). Vystudovala obor Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze a obor International Public Management na Sciences Po v Paříži. V letech 2019 a 2020 zastupovala ČR na mezinárodních klimatických jednáních zaměřených zejména na adaptaci na dopady změny klimatu. Během českého předsednictví Rady EU v roce 2022 spolupracovala s MŽP na vyjednávání mezinárodních závazků v oblasti biologické rozmanitosti a změny klimatu. V současné době pracuje na Oddělení sociálně-ekologické analýzy na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe. 

Dilemata zelené transformace a budování odolnosti

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Výzkumníci Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky Romana Jungwirth Březovská a Ondřej Kolínský nedávno vypracovali pro Ministerstvo životního prostředí rozsáhlou studii Bezpečnost a udržitelnost ČR: Hrozby, výzvy, dilemata. V následujícím rozhovoru poskytují vhled do problémů spojených s udržitelností, klimatickou diplomacií, rozvojovou či bezpečnostní politikou.

 

číst článek →