Sara
Polak

FIT ČVUT

Sara Polak vystudovala archeologii a kognitivní evoluční antropologii na University of Oxford. V současnosti působí jako výzkumný pracovník na FIT ČVUT, kde se věnuje výzkumu komplexních sociálních systémů a principů cloudových civilizací. Má za sebou mnohaletou práci v technologických firmách v Londýně, USA a České republice a poslední roky se věnovala popularizaci a demystifikaci umělé inteligence pro širokou veřejnost.

Politeia a CChaos – představení projektu experimentálního výzkumu virtuálních společností

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

„Politeia21“, projekt, který se zabývá prastarými otázkami ideálního uspořádání společnosti. Tento text prezentuje přípravu simulátoru, který se inspiruje spisem řeckého filosofa Platóna Ústava, kde nalezneme podrobný popis utopistické společnosti. Poprvé v dějinách se nám naskýtá možnost experimentálního ověření ve virtuálně simulovaném prostředí.