Sofia
Makanova

Sofia Makanova je studentkou ateliéru designu a digitálních technologiÍ na vysoké škole umělecko-průmyslové. Ve své bakalářské práci věnovala tématu humanizaci umělé inteligence v uživatelském rozhraní. Je starší grafickou designérkou ve společnosti Trezor, členem neziskovych organizaci Mensa ČR a Ladies, Wine and Design.

Damage Control

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Co když se humanizovaný objekt netoliko maskuje jako člověk, nýbrž si i osobuje základní lidskou dovednost – kreativitu? Jestliže jednou nabyde AI schopnosti netoliko učit se ze svých vlastních chyb (a dosahovat stále lepších výsledků), nýbrž získá i dovednost kritického přehodnocování vlastní zkušenosti a svobodného poznávání mimo rámec a ustáleným pravidlům (tradicím) navzdory, tehdy se možná našim očím představí nový druh umění.