Tomáš
Houdek

FIT ČVUT

Tomáš Houdek vystudoval Obecnou antropologii na FHS UK. Zkoumá různé způsoby tematizace člověka a jeho světa s etickými důsledky těchto přístupů. Spolu s ostatními autory článku momentálně působí na Fakultě informačních technologií ČVUT. 

Politeia a CChaos – představení projektu experimentálního výzkumu virtuálních společností

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

„Politeia21“, projekt, který se zabývá prastarými otázkami ideálního uspořádání společnosti. Tento text prezentuje přípravu simulátoru, který se inspiruje spisem řeckého filosofa Platóna Ústava, kde nalezneme podrobný popis utopistické společnosti. Poprvé v dějinách se nám naskýtá možnost experimentálního ověření ve virtuálně simulovaném prostředí.