Tomáš
Koblížek

Oddělení analytické filosofie
Filosofický ústav AV ČR

Tomáš Koblížek působí v Oddělení analytické filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. Aktuálně se zaměřuje na témata, v nichž se filosofie jazyka překrývá s etikou, jako jsou hate speech či dezinformace. Mezi jeho hlavní publikace patří francouzská monografie La conscience interne de la langue (2021), kde se mj. zabývá otázkami agresivity v jazyce. Celkem třikrát byl hostujícím vědeckým pracovníkem na badatelských centrech na École normale supérieure a CNRS v Paříži. Vedle toho absolvoval studijní pobyty na University of Washington v Seattlu a St Mary’s University College v Londýně.

Nevýhody bezmezna. Kritika absolutismu v otázce svobody slova

5.
Svoboda slova
2023

Na konci sedmdesátých let minulého století publikoval francouzský deník Le Monde text Roberta Faurissona, podle něhož osvětimské plynové komory neexistovaly a Adolf Hitler nikdy nedal příkaz k vyhlazení Židů. Faurissonovy aféry se účastnil světoznámý intelektuál Noam Chomsky, jednak podpisem petice na Fourissonovu podporu, jednak esejí o svobodě projevu, který hájí absolutní svobodu slova. Text Tomáše Koblížka vysvětluje, že jakýkoli absolutistický postoj ve skutečnosti vůbec nezapadá do tradice debat o svobodě slova, jde spíše o určitou pseudopozici.

číst článek →