Václav
Cílek

Geologický ústav AV ČR v Praze

Václav Cílek působí na Geologickém ústavu AV ČR v Praze, ale veřejnosti je známý především jako spisovatel a popularizátor vědy. Vedle změny klimatu a vývoje české krajiny se věnuje obecnějším otázkám interakcí mezi přírodou a civilizací.
 

Konec světa už nastal, ale my jsme si toho nevšimli

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Velký problém je někde ve vzduchu, ale máme snad ještě deset let času, abychom se na něj připravili.  Naivní ekonomické uvažování, vysílená energetika, zlovolné viry či potravinové krize způsobené počasím dohromady tvoří rizikový koktejl. Václav Cílek ve své eseji rozděluje rizika na vnitřní a vnější. Hlavním vnitřním rizikem je podle autora ztráta společenské soudržnosti a nejpalčivějším vnějším rizikem sociální dopady klimatických změn. Tím, že si uvědomíme rizikovou situaci, zvyšujeme hodnotu rizikového vědomí.