Varvara
Borisova

Sociologický ústav AV ČR a FHS UK

Varvara Borisova je doktorandkou v oboru sociální antropologie na FHS UK. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje medikalizaci a léčbě obezity v České republice. Je členkou Mezioborové platformy pro studium výživy a metabolismu v sociálním a ekologickém kontextu (VÝSEK) a jako výzkumnice spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR.

Kaloriím možná, ale prostředí neutečeme

7.
Biosociální metabolismus
2023

Metabolická odpovědnost: „kila navíc“, propustná těla a zázračné léky

7.
Biosociální metabolismus
2023

S tím, jak se rozvíjelo naše vědění o metabolických procesech, vyvíjelo se rovněž naše chápání “nadměrné tělesné hmotnosti”. Jaké jsou limity obezitologické léčby, která je vedena logikou kalorického deficitu? Nejnovější biomedicínské studie ukazují, že lidský metabolismus je mnohem složitější než pouhá továrna přetvářející přijaté kalorie na energii a je závislý nejen na procesech uvnitř těla, ale i na tom, co se děje za jeho hranicemi. Jak tedy vůbec mluvit o odpovědnosti za naše těla, konstituci a vzhled, když jsme vystaveni zásadním faktorům, které jsou mimo naši kontrolu?

číst článek →