Viola
Tokárová

Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha

Viola Tokárová je v současné době na pozici odborného asistenta na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha a zároveň spoluzakladatelkou a vedoucí výzkumné skupiny Laboratoře biomimetického inženýrství. Její výzkum se zaměřuje zejména na oblast mikrofluidiky, přípravou strukturovaných povrchů inspirovaných přírodou a adhezí částic a buněk k různým substrátům.

Počítače s duší

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Biosimulace představují energeticky efektivní alternativu k počítačovým simulacím, kde jsou simulované prvky nahrazeny autonomně se pohybujícími organismy a výpočetní síť je reprezentovaná přírodními či člověkem připravenými strukturami. Počítače, jak je známe, budou dříve či později nahrazeny kvantovými počítači či hybridními počítači, které budou využívat živé organismy. I když je takový výzkum ve velice rané fázi, již bylo ukázáno, že se nejedná pouze o snové představy.