Vít
Bartoš

Katedra filosofie TUL

Vít Bartoš působí na Katedře filozofie Technické univerzity v Liberci. Věnuje se filozofickým problémům moderních přírodních věd, filozofii přírody a kognitivní filozofii.

Od biologické inteligence k umělé inteligenci

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Umělá inteligence není inteligentní, protože je se světem spojena jen a pouze prostřednictvím člověka. Super-AI a její trvalý exponenciální růst vyžadují zdroje, které jsou nejspíš fyzikálně nemožné, anebo možné jen v omezené míře po určitý krátký čas. Esej Víta Bartoše o tom, proč jsou některé současné úvahy o superinteligenci a jejím nebezpečí přemrštěné, a jakým způsobem souvisí inteligence s biologickým životem v okolním světě.

Tvořivost života

3.
Kreativita přírody
2022

Autor v textu vychází z metafory biologa François Jacoba, který přirovnává biologickou evoluci k originálnímu kutilovi, který neustále kombinuje a zkouší nové struktury, jež pak nechá bezcílně otestovat externí realitou. Podle Víta Bartoše je to přirozený výběr, nebo obecněji evoluce, která je výrazem nejvyšší tvořivosti přírody a lidské nevědomé procesy ve skutečnosti fungují analogicky.