Vladimír
Havlík

Oddělení analytické filosofie 
Filosofický ústavu Akademie věd ČR

Katedra filosofie Západočeské univerzity

Vladimír Havlík je členem Oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR a docent na katedře filosofie Západočeské univerzity. Ve svém výzkumu se kromě obecných metodologických problémů vědy zaměřuje na rozvoj a hodnocení aktuálních otázek přírodních věd, zejména na evoluci, emergenci a redukcionismus. Okruhem tohoto výzkumu jsou teorie týkající se fyziky, biologie, kosmologie, teorie komplexity a umělé inteligence.

Deantropocentrizace tvořivosti

3.
Kreativita přírody
2022

odpověď Vítu Bartošovi

Zeptejme se na důvod, proč dochází k tomu, že člověk zbožšťuje sebe a nikoliv procesy, ze kterých povstal? Autor v textu obhajuje progresivní deantropocentrizaci ať již se jedná o místo člověka v univerzu, nebo o výjimečnost života a vědomí v univerzu. Tvořivost může být fixována principem vzrůstající komplexity. Takový předpoklad může pomoci odhalit hlubší mechanismus tvořivosti.