Vojtěch
Bárta

Vojtěch Bárta je divadelní autor a režisér. Je doktorandem na pražské DAMU,v minulosti působil například v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, spolupracoval s Divadlem X10, HaDivadlem a dalšími scénami. Od roku 2014 se angažuje především v souboru Chemické divadlo, který založil spolu se scénografkou Janou Hauskrechtovou. Adaptoval řadu básnických a prozaických děl (například Věci Georgese Pereca, které donedávna uvádělo  A studio Rubín) a věnuje se autorské tvorbě. Je příznivcem aktivizujícího, politického divadla a v řadě vlastních her – uveďme například K antropocénu, Zlaté město, pytel na odpadky  (v šoku) ten černý pytel na odpadky, gomora ekocida a nedávné na houby – prosazuje ekokritickou tematiku.

Aktivizující divadlo a konec antropocentrismu

3.
Kreativita přírody
2022

Tématem tohoto čísla revue Academix je „tvořivost přírody“. Myslíte, že v případě přírodních ekosystémů lze mluvit o „tvořivosti“ ve smyslu, jaký jsme si v našem postosvícenském prostoru osvojili, nebo jeho současné pojetí odpovídá pouze tzv. racionálnímu člověku, z jehož racia tento pojem údajně vzešel?