Zdeňka
Braumová

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky TUL

Zdeňka Braumová působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky TUL. Zajímá se o postavení umění ve výchovně-vzdělávacím procesu, zejména o slovo a poezii v edukaci. Což dokládá i její kniha Školní krůčky k niternosti, která vyšla v říjnu 2022, a povolává poezii jako podnět, prostředek, ale i cíl cesty k sobě, druhým.