Zdeňka
Kalnická

Katedra filozofie OSU

Zdeňka Kalnická, se oborově zaměřuje na filozofické směry 20. století, hermeneutiku, estetiku, feminismus. Její zatím poslední knihou je titul Interpretace, ve které čtenáře seznamuje s otázkou interpretace umění a vedle toho nabízí interpretace děl jak předních světových a českých autorů (od Williama Shakespeara přes Boženu Němcovou, Karla Čapka k Salvadoru Dalímu), tak i méně známých umělců (např. Tan Dun, Remedios Varo nebo Roy Nachum).

Situovaná feministická kritika

1.
Konspirace
2022

Stanislava Chrobáková Repar, Bielym atramentom. Feministická literárna kritika a gynokritika. Bratislava: Aspekt, 2019, 276 s. 

V názvu knihy Bielym atramentom s podtitulem Feministická literárna kritika a gynokritika, která vyšla v roce 2019 v knižní edici Aspketuv Bratislavě, Stanislava Chrobáková Repar použila známou metaforu francouzské teoretičky a spisovatelky Hélène Cixous z článku Smích Medúzy. Pro Hélène Cixous psát bílým inkoustem znamená především „ženské psaní“ (écriture féminine) a základem této metafory je asociace ženy se symbolickou matkou, která je v patriarchální kultuře beze jména.