Zora
Hesová

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace
Filosofický ústav AV ČR

Ústav politologie 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zora Hesová je vědecká pracovnice Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace ve Filosofickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na morální, sociální a politickou islámskou filosofii, především na téma sekularismu a na integraci muslimů v Evropě. Rovněž působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

O lidských právech bez patosu, ale o to vážněji

5.
Svoboda slova
2023

Samuel Moyn, Poslední utopie: Lidská práva v dějinách. Překlad Přemysl Houda a Veronika Houdová. Praha: Rybka Publishers, 2022, 392 s.

V recenzní eseji k překladu knihy Samuela Moyna Poslední utopie: Lidská práva v dějinách Zora Hesová upozorňuje, že ve veřejném prostoru nepanuje shoda na tom, co lidská práva jsou a jaká je jejich role. Ať už se jedná o mezinárodní smlouvu o ochraně před strukturálním násilím na ženách nebo zákon o zrovnoprávnění neheterosexuálních svazků, narazily na představu, že se současné uspořádání společnosti nemá měnit pod tlakem lidskoprávních představ. Lidská práva se stala jazykem a morálním obsahem liberální politiky, ale tento pojem se postupně vyprazdňuje, protože se mu připisují role, které suplují nebo zastírají politické vize.

číst článek →