Zuzana
V.
Harmáčková

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe 

Stockholm Resilience Centre

Zuzana V. Harmáčková se věnuje výzkumu scénářů budoucího vývoje a společenské odolnosti (resilience) v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a ve Stockholm Resilience Centre. Zabývá se vytvářením a analýzou budoucích scénářů a cest k udržitelnosti ve spolupráci s odborníky, politickými představiteli a zástupci veřejnosti napříč různými kulturními a geografickými kontexty (Česko, Evropa, Střední Asie, Afrika). Vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Přispívá k činnosti mezinárodních platforem zlepšujících přenos znalostí o udržitelnosti mezi výzkumníky a tvůrci politik (např. v rámci vědecko-politického rozhraní IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services).

Flexibilita a důvěra

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Řada globálních krizí má některé společné příčiny či jmenovatele, a k jejich řešení jsou klíčové některé kapacity společnosti, mezi které podle autorky Zuzany Harmáčkové patří společenská flexibilita a důvěra. Esej se pohybuje v oblasti výzkumu odolnosti (resilience), analýz schopnosti společnosti vyrovnávat se se změnou, a tím předcházet a čelit nejrůznějším druhům krizí. Klíčovým krokem k budování odolnosti vůči globálním krizím je pružně reagovat na nastávající situace, přizpůsobovat se novým podmínkám a případně se dokázat přeorientovat na zcela nové způsoby fungování.